RADOVI NA POSLOVNOJ HALI I PRATEĆOJ INFRASTRUKTURI U POSLOVNOJ ZONI UNIS-GORNJA KOLONIJA U PUNOM JEKU

U projektu  najvažnije i najveće investicije u poslovnoj zoni Unis-Gornja kolonija, izgradnje poslovne  hale i prateće infrastrukture, trenutno se  izvode radovi  na izgradnji višenamjeneske hale, podizanjem vertikalnih nosača.

Radove izvodi preduzeće „Babić“ d.o.o. Jablanica, i obzirom na dinamiku izvođenja, realno je očekivati da će ukupna skeletna konstrukcija proizvodnog dijela biti postavljena za max. 10 radnih dana. Vrijednost  ugovora iznosi 1.169.987,24 KM. Hala je sastavljena iz dva dijela,  jedan je namijenjen za proizvodno-poslovni proces,  dimenzija oko 42,20 m x 20,00 m i visine 8,5 m. Unutrašnji prostor je podijeljen na dvije etaže. Drugi dio je prvenstveno namijenjen za smještaj administracije, dimenzija 8,40 m x 20,00 m spratnosti P+1. Međusobno su povezani unutrašnjom vezom. Unutarnja organizacija je u najvećoj mjeri proizašla iz potrebe da se izgradi maksimalno fleksibilan i prilagodljiv prostor različitim namjenama. Objekat nema podzemnih ili djelomično ukopanih dijelova. 

Proizvodni dio objekta je projektiran kao skelet od  AB elemenata – temelji, temeljne grede, vertikalni i horizontalni nosači, krovni nosači i međuspratne ošupljene AB ploče. Temeljne stope sa čašicom za prihvat stubova vezivaju se ab podnom pločom. Sve će biti zatvoreno fasadnim i krovnim sendvič panelima sa vlastitom sekundarnom čeličnom konstrukcijom.

Takođe, u toku proteklog perioda na lokalitetu poslovne zone „UNIS – Gornja Kolonija“ izvodili su se radovi na uspostavi sistema saobraćajnica (3 nove saobraćajnice i 2 javna parkinga)  kroz poslovnu zonu i njihove  veze sa saobraćajnicom za Harem“Jasen“ i zgradu socijalnog stanovanja koja će se početi graditi u skoroj budućnosti u okviru projekta kojeg finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Izvođač radova na saobraćajnicama – „PUTEVI“ d.d.Mostar, vrijednost ugovorenih radova 75.481,96 KM.  U okviru ugovora su se izvodili pripremni i zemljani radovi do kote posteljice a u skladu sa projektnom dokumentacijom koju je uradio „GEOBIRO“ d.o.o. Konjic.  

Sinhronizirano sa ovim radovima pristupilo se izvođenju radova na izgradnji oborinske, vodovodne i kanalizacione mreže za cijelu zonu. Radovi su se izvodili u skladu sa projektnom dokumentacijom urađenom od strane „PRIN“ d.o.o. Konjic, a radove je izvodilo preduzeće „AGI“ d.o.o. Konjic. Ovi radovi su preduslov za nastavak radova za završetak saobraćajnica. Vrijednost ugovorenih radova je 63.743,33 KM i u ovom trenutku oni su u završnoj fazi. Može se  reći da je mreža podzemnih instalacija završena, trenutno se radi nasipanje i nabijanje tla do kote posteljice.