POTPISAN SPORAZUM O SUFINANSIRANJU PROJEKTA PROŠIRENJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA DOMA ZA STARA I IZNEMOGLA LICA JABLANICA

U petak 05.07.2018. godine  u kabinetu Općinskog načelnika izvršeno je potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju projekta UNDP-ija i Općine Jablanica o proširenju smještajnih kpaciteta Doma za stara i iznemogla lica. Donirana sredstva od strane UNDP-ija su  rezultat značajnog priznanja i  nagrade za najbolji sistem integrisanog razvoja u BiH u 2018. godini Općini Jablanica od strane  Projekta integralnog lokanog razvoja (ILDP), Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju i tom prilikom dodjeljene nagrade- granta Općini Jablanica u ukupnom iznosu od 70.000,00 USD. Sporazum je u ime Općine Jablanica potpisao Općinski načelnik Salem Dedić . Potpisivanju su prisustvovale Amela Gačanović-Tutnjević savjetinca za lokalnu upravu UNDP-ija i direktorica JU Dom za stara i iznemogla lica Elma Zahirović.

U povodu potpisivanja početka ovog značajnog projekta Amela Gačanović-Tutnjević je izjavila: „danas smo potpisali ugovor o implementaciji projekta kojim će se proširiti kapaciteti Doma za stara i iznemogla lica. Radi se o svojevrsnoj nagradi koju je opština Jablanica dobila od strane UNDP-ija u Projektu integralnog lokanog razvoja (ILDP) kao najuspješnija u provođenju procesa za upravljanje lokalnim razvojem. Sa Općinom Jablanica sarađujemo od 2013. godine kada smo napravili prvu strategiju lokalnog razvoja pa evo sve do danas. Saradnja je u proteklom periodu zaista bila vrlo dobra i ja ne mogu dovoljno nahvaliti Opštinu Jablanica, upravu, opštinsku administraciju i Načelnika  i sve kolege jer Općina Jablanica već dugi niz godina prednjači u odnosu na sve opštine sa kojima sarađujemo a njih je  oko 30 u BiH. Saradnja je izvrsna i ja se nadam da će se tako nastaviti i u budućnosti. Važno je napomenuti da ovaj projekat zajedno sa UNDP-ijem provodi Švicarska razvojna agencija u BiH. (SDC), a  interesantan je po tome što je usmjeren prema ciljnim grupama, odnosno, u fokusu su ranjive kategorije stanovništva“- istakla je savjetnica za lokalnu upravu UNDP-ija.
Direktorica Doma za stara i iznemogla lica Elma Zahirović kaže: „ prije svega da se zahvalim Općini Jablanica, Općinskom načelniku i UNDP-iju, jer su prepoznali važnost ovog projekta. Trenutni kapacitet Doma je 30 smještajnih jedinica, a ovim projektom planirana je izgradnja prizemnog dijela sa 20 novih smještajnih jedinica što je izuzetno značajno, jer je svaki dan sve veći broj zahtjeva  za smještaj novih korisnika. Realizacija ovog projekta je jako važna kako sa ekonomskog, tako i sa  socijalnog aspekta“- istakla  je direktorica Doma.
Općinski načelnik Salem Dedić, između ostalog je istakao:  „od samog početka rada Doma, od 2005. godine, bile su procjene da ćemo jednog dana trebati povećati smještajne kapacitete jer stalno imamo listu čekanja. Glavni izvedbeni projekat je napravljen prije 10-ak godina i stalno smo aplicirali kod raznih donatora, ambasada i ministarstava i zadovoljstvo mi je kazati da su predstavnici UNDP-ija prepoznali nas  kao jednu malu lokalnu zajednicu i nagradili nas sa 70.000,00 USD,  za najbolji sistem integrisanog razvoja u BiH u 2018. godini za izradu revedirane integrisane strategije i  kroz implementaciju projekta rekonstrukcije naše kino-dvorane. Finale ovih naših aktivnosti je potpisivanje Sporazuma kojim smo od danas u mogućnosti da pokrenemo tendersku proceduru. Vrijednost čitavog projekta je oko 400.000,00 KM, a u prvoj fazi ćemo uložiti oko 300.000,00 KM za radove u ovom zjedničkom projektu koje možemo ugovoriti u ovoj godini. Zahvaljujem se UNDP-iju i donatorima, Švicarskoj vladi, Općinskom vijeću koje je izmjenama i dopunama budžeta  u 2019. godini  predvidjelo 140.000,00 KM iz budžeta za ove namjene. Nadam se da će kompletan projekat trajati ne duže od godinu dana. Bit će zahtjevnih radova jer slijedi izmještane  podzemnih instalacija. Zadovoljstvo je da smo potpisali Sporazum i dobili donatorska sredstva i da imamo obezbjeđena naša sredstva te da zajedno sa Domom za stara i iznemogla lica radimo na okončanju ovog projekta kojeg godinama želimo. Ja se iskreno nadam da je ovo značajno  kako za nas, tako i za finansiranje  Doma za stara i iznemogla lica jer će  povećanje smještajnih jedinica značiti i novo neophodno  upošljavanje radnika, ali i  da uvijek imamo popunjene kapacitete a ne listu čekanja, jer očekujemo da Dom funkcioniše na ekonomski zdravim osnovama i da bude samofinansirajući“- izjavio  je Načelnik Dedić.