PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA HIDROAKUMULACIONIM PODRUČJIMA U 2018.

Završeni su radovi na proširenju javne rasvjete  na hidroakumulacionim područjima u 2018. godini. Radove je izveo „Elektrofak“ d.o.o. Jablanica, a vrijednost ugovrenih radova je iznosila 27.960,66 KM.

Proširenje javne rasvjete izvršeno je u osam Mjesnih zajednica, a ukupno je ugrađeno 37 svjetiljki i tri reflektora sa svom pratećom opremom.