Poziv za uključivanje javnosti u izradu Urbanističke osnove RP Privredna zona “Donja Jablanica 2“

Pozivaju se zaiteresovana pravna i fizička lica, sa posebnim akcentom na stručnu javnost kao i ostali relevantni i zainteresirani subjekti da se uključe i daju svoj doprinos kroz davanje prijedloga, primjedbi i sugestija prilikom razmatranja polaznog materijala za izradu Urbanističke osnove Regulacionog plana Privredna zona “Donja Jablanica 2“.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije se mogu dati do zaključno sa 06.05.2019. godine.
Polazni materijal za širu javnost je dostupan na uvid u Službi za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove  i na web stranici općine Jablanica.


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Amira Nuhić, dipl.pravnik

Materijale možete preuzeti na ovom linku