POZIV ZA OTVARANJE KOVERTI PRISTIGLIH PO JAVNOM OGLASU O POKRETANJU POSTUPKA USKLAĐIVANJA I REGISTRACIJE REDOVA VOŽNJE ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

Otvaranje koverti pristiglih po Javnom oglasu o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinski autobusnim linijama općine Jablanica za registracioni period 2018 – 2021. godinu, broj: 01-29-1564-2/18 od 06.07.2018. godine, objavljenom u Službenom glasniku Općine Jablanica, broj: 6/18 od 06.07.2018. godine, u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 07.07.2018. godine i na web stranici www.jablanica.ba 06.07.2018. godine,održat će se u petak 31.08.2018. godine u 9,00 sati u zgradi Općine Jablanica.


Broj: 01-29-1564-2/18
Jablanica, 24.08.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić dipl.ecc.