POTPISANI UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI I UGOVOR O ZAKUPU NEKRETNINA SA PREDUZEĆEM „GRANIT“ DD U STEČAJU

Shodno Odluci o poslovnoj saradnji općine Jablanica i privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica- u stečaju i  Odluci o uslovima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jablanica u Poslovnoj zoni „Granit“ koje je donijelo Općinsko  vijeća Jablanica na Vanrednoj sjednici održanoj 20.05.2019. godine, u kabinetu Općinskog načelnika Salema Dedića, u utorak 28.05.2019. godine potpisani su Ugovor o poslovnoj saradnji i Ugovor o zakupu nekretnina između Općine Jablanica koju zastupa Općinski načelnik Salem Dedić i privrednog društva „Granit“ dd  Jablanica u stečaju koje zastupa Abid Šarić, stečajni upravnik preduzeća „Granit“ d.d. Jablanica –u stečaju. Potpisivanju ugovora prisustvovali su Općinski javni pravobranilac Jasmina Košpo i ovlašteni notar Dubravko Opijač.

O značaju potpisanih dokumenata stečajni upravnik Abid Šarić je izjavio: 
„Finalizirali smo aktivnosti oko regulisanja statusa zemljišta, odnosno kruga Finalne obrade i proizvodnih objekata koji su ranije bili vlasništvo „Granita“, a  u izvršnom postupku, pred Općinskim sudom u Konjicu, kupljeni od strane Općine Jablanica. Potpisivanjem današnjeg ugovora smo dogovorili način budućeg korištenja tih nekretnina, odnosno, potpisali smo ugovor o zakupnini nekretnina koje nam je, uz naknadu, dala na korištenje Općina Jablanica. Ovim je rješeno jedno od tih spornih pitanja i stvoreni uslovi za daljnji tok stečajnog postupka i njegovog konačnog završetka, odnosno, kako bi u razgovorima sa potencijalnim investitorima postojala jasna i čista predstava o pravima, obavezama, poziciji... Duboko sam ubijeđen, ako se rješe sva ova pitanja, prvenstveno usvajanje stečajnog plana i zaključenje ugovora o koncesiji, da će se pronaći investitori  koji su, u tim uslovima, spremni nastaviti proizvodnju, a istovremeno investirati sredstva u tehnologiju i saniranje obaveza“.
Općinski načelnik Salem Dedić, današnje potpisivanje ugovora, i njegovu obavezu kao Općinskog načelnika,  slijedom aktivnosti koje je vodilo  Općinsko vijeće,   ocjenio je vrlo uspješnim i učinjenim u kratkom roku  te dodao: 
 „Nakon donošenja Odluke na Općinskom vijeću, o poslovnoj saradnji, današnjim  potpisivanjem ugovora, smo  jasno iskazali ciljeve poslovne saradnje,  a najznačajniji je usvajanje stečajnog plana u najkraćem mogućem roku i pronalazak strateškog partnera za preduzeće „Granit“ dd Jablanica  u stečaju, što bi omogućilo da preduzeće „Granit“ bude prepoznatljivo po postupku revitalizacije. Današnjim potpisivanjem završili smo ove aktivnosti u rekordnom roku, a i Odbor povjerilaca privrednog društva „Granit“ dd Jablanica u stečaju, dao je  saglasnost stečajnom upravniku na potpisivanje  ugovora o poslovnoj saradnji i ugovora o davanju u zakup nekretnina za daljnje poslovanje. Potpisivanjem ovih ugovora, Općina Jablanica postaje partner sa najodgovornijim osobama u ovom procesu, a to su stečajni sudija i stečajni upravnik. Želimo da budemo pomoć i podrška u nastavku rada preduzeća „Granit“. Naša želja je da ne ugrozimo njegovo poslovanje, a uvažavamo mišljenje stečajnog upravnika da u realnim okvirima, kada imaju posla, izuzev zimskog perioda i ostvarivanjem redovnih prihoda, mogu realno izmirivati  obavezu koju smo utvrdili kao najam za ukupno korištenje nekretnina. Potpisani ugovori su odrednica novog i kvalitetnije  funkcionisanja preduzeća „Granit“ dd Jablanica u stečaju“.-istakao je Općinski načelnik.