POTPISANI UGOVORI SA NVO I OMLADINSKIM ORGANIZACIJAMA ZA 2019. GODINU

U skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama iz Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu po LOD metodologiji, u petak 14.06.2019. godine, Općinski načelnik Salem Dedić potpisano je ugovore sa predstavnicima nevladinih organizacija sa područja općine Jablanica, a čije projekte je na posljednjoj XXIX (29) sjednici podržalo Općinsko vijeće Jablanica, a koji su prošli propisanu proceduru odabira projekata za finansiranje iz Budžeta Općine Jablanica za 2019. godinu.

Potpisani su ugovori za ukupno 26 projekta i to 17 projekata NVO i 9 projekata sa omladinskim organizacijama. Za projekte nevladinih organizacija iz Budžeta – Proračuna općine Jablanica za 2019. godinu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM, a za projekte mladih 20.000,00 KM.
Na javni poziv je aplicirala 21 nevladina organizacija sa 32 predložena projekta za finansiranje u 2019. godini. Ukupan broj projekata kojima su organizacije aplicirale na prvu prioritetnu oblast koja je definisana u skladu sa preporukama LOD metodologije, je 23 sa ukupnim traženim sredstvima od 49.284,49  KM, dok je za drugu i treću prioritetnu oblast aplicirano sa ukupno 9 projekata u ukupnom iznosu od 26.006,00 KM.
Šest projekata nije zadovoljilo kriterije Odluke o raspodjeli sredstava NVO po LOD metodologiji.