POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI HALE U POSLOVNOJ ZONI UNIS, GORNJA KOLONIJA

U povodu zvaničnog otpočinjanja radova i uvođenja u posao izvođača radova  na izgradnji  poslovne hale i prateće infrastrukture u poslovnoj zoni Unis-Gornja kolonija čija ukupna vrijednost iznosi 1.169.987,24 KM, u kabinetu Općinskog načelnika, u ponedjeljak 18.3.2019. godine održan je zajednički  sastanak   kome su prisustvovali  Općinski načelnik Salem Dedić u ime Općine Jablanica  kao  investitora, Amil Babić  i Ermin Budim predstavnici„ „Babić“ d.o.o. Jablanica izabranog izvođača radova, Alma Pinjić, predstavnik „Modular“ d.o.o Jablanica koje vrši  usluge Nadzora nad projektom, Amira Nuhić i Safet Kovačević,  predstavnici Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove i Amela Muratović, predstavnica Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica. 

Tim povodom, Općinski načelnik Salem Dedić je izjavio:

-„Danas smo analizarali sve dosada vođene i planirane aktivnosti i sa današnjim danom 18. martom 2019. godine, imamo dogovorenu aktivnost da se  izabrani izvođač radova  „Babić“ d.o.o. Jablanica uvede u posao, odnosno da se radi pripremni dio izrade konstrukcije poslovne hale, a drugi radovi će zavisiti o dinamici trenutnih radova koji su u toku i koje izvode preduzeća: „Putevi“ d.d. Mostar , „Agi“ d.o.o. Konjic i JKP „Jablanica“ dd u stečaju. Desilo se da na platou Unisa imamo velike iskope, te mekan teren u dijelu saobraćajnice, što moramo riješiti,  kao i aktivnosti sa Elektrodistribucijom Mostar, o izmještanju svih kablova, kako ne bi remetili izvođenje radova te aktivnosti, sa našim komunalnim preduzećem,  koje takođe treba da izvrši izmještanje  vodovodnih instalacija, koje su nakon ovih iskopa, ugrožene. Dakle, dogovorili smo aktivnosti kako ne bi došlo do problema prilikom izvođenja radova, njihovo ubrzanje i izvršenje dinamičkog plana i rokova. Iskreno se nadam da ćemo kroz otvoreni postupak koji imamo u  pripremi, a to je  izgradnja  i druge poslovne hale, ukupno operativna sredstva Razvojne banke  što prije implementirati,  a radi se o sredstvima u iznosu od 2 miliona i cirka 200 hiiljada KM.  Ovaj sastanak smo i upriličili da bi ove aktivnosti uozbiljili i da ne napravimo bilo kakve propuste koji se mogu desiti, a da kroz  njihovu transparentnost budemo na kraju svi zadovoljni. Ovo je preozbiljan projekat  i ja se nadam da trenutni poslovi izmještanja elektro i vodovodne infrastrukture, te problemi sa mekanim terenom,  neće biti smetnja njegovom uspješnom završetku. Danas, svi trebamo biti zadovoljni, i očekujemo  da ono što smo potpisali u predhodnom periodu, da će u roku biti ispoštovano. Ovo je prilika da skrenem pažnju našim građanima koji idu na harem Jasen, da jedan period koriste saobraćanicu  kroz  Jelačiće, obzirom da izvođač radova mora ograditi i  zaštititi gradilište, odnosno dosadašnju komunikaciju prema haremu Jasen,  privremeno  obustaviti. Uz razumjevanje sviju nas i ozbiljnost izvođača i  nadzornog organa, ja se iskreno nadam uspješnoj realizaciji jednog od najkapitalnijih projekta na području općine Jablanica. Cilj nam je da u 2019. godini imamo bar jednu izgrađenu poslovnu halu.“ - između ostalog je izjavio  Općinski načelnik.

Predstavnik izvođača radova  na projektu izgradnje poslovne hale i prateće infrastrukture u poslovnoj zoni Unis-Gornja kolonija Amil Babić je izjavio:

-„ današnjim sastankom kojem smo prisustvovali mi,   kao  izvođači radova,  Nadzor nad projektom i Općina Jablanica kao investitor, određen  je zvanično termin koji znači početak radova na izgradnji hale u industrijskoj zoni Unis. Hala će se graditi sa pristupnim putem i kompletnom infrastrukturom u narednih 90 dana i mislim, da je ovo početak jedne pozitivne priče u općini Jablanica, gdje zajedno sa Općinom stvaramo infrastrukturu za buduće investitore i time otvaranje novih radnih mjesta. Mislim, da treba uložiti još veće napore i za ostale industrijske zone, tako da njihovom izgradnjom i izgradnjom hala, privučemo ostale potencijalne investitore i time konačno krenemo u jednom boljem pravcu.“-Izjavio je direktor preduzeća „Babić“ d.o.o. Jablanica Amil Babić.