OPĆINSKI RAZVOJNI TIM IZABRAO PRIORITETNI PROJEKAT KOJI ĆE SE REALIZOVATI UZ FINANSIJSKU PODRŠKU FONDA ZA POTICAJ LOKALNOG RAZVOJA ILDP

Na šestoj sjednici Općinskog razvojnog tima za reviziju integralne strategije razvoja Općine Jablanica održanoj u  srijedu  10.04.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica od identificiranih projekata usvojenih na prošlom sastanku ORT-a: Rekonstrukcija stadiona „Zlatan Alikadić Tazlo“, Izgradnja pomoćnog stadiona za fudbal, Povećanje smještajnih kapaciteta u JU Dom za stara i iznemogla lica, Uređenje Trga oslobođenja, Uređenje trotoara, parking  prostora  i dvorišta, izvršena je  prioritetizacija i bodovanje projekata i izabran projekat Povećanje smještajnih kapaciteta u JU Dom za stara i iznemogla lica koji će se realizovati  uz finansijsku podršku  Fonda za poticaj lokalnog razvoja ILDP. 

Šestoj sjednici Općinskog razvojnog tima, na kojoj su usvojeni zapisnici sa 4. i 5. sastanka,  uz predsjednika Općinskog razvojnog tima,  Općinskog načelnika Salema Dedića prisustvovali su Koordinator i članovi razvojnog  tima, privrednici, građani, općinski vijećnici,  predstavnici javnih ustanova, javnih preduzeća i MZ, predstavnici nevladinog sektora,  ostali zainteresovani subjekti,  članovi Komisije za nadzor realizacije, Partnerske grupe za nadzor, predstavnici općinskog izvršnog organa i Mirela  Suton Wilijams u ime Razvojnog programa UNDP-a koja je čestitala Općini Jablanica na izboru za najbolji sistem integrisanog razvoja u BiH u 2018. Godini.