ODRŽANA RASPRAVA O REVIDIRANOJ STRATEGIJI RAZVOJA OPĆINE

U sklopu pripreme dokumenta koji će biti razmatran na 25. Sjednici Općinskog vijeća Jablanica, zakazane za 29.01.2019. godine, u ponedjeljak  28.01.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održana je rasprava o Strategiji razvoja Općine Jablanica 2014.- 2023. godine (revidirana za period 2019.-2023. godine).

 Raspravi su prisustvovali zainteresovani građani,predstavnici MZ, Javnih ustanova  i Javnih preduzeća, organizacija civilnog društva, jablanički privrednici, općinski vijećnici, ostali zainteresovani subjekti te Općinski razvojni tim, Komisija za nadzor realizacije i  Partnerska grupa za nadzor, koordinator ORT-a Dženan Mulahasanović, Pomoćnici općinskog načelnika,  službenici općinskog organa uprave Općine Jablanica i Općinski načelnik Salem Dedić. Sve primjedbe i sugestije iznešene u raspravi biće razmotrene prilikom izrade konačnog  prijedloga dokumenta.