ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O JAVNOM POZIVU ZA PODRŠKU PROJEKTIMA OCD

U sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u sali  za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, u petak, 24.05.2019. godine , uz učešće predstavnika  organizacija civilnog društva sa područja općine Jablanica (udruženja i fondacije) održana je Javna rasprava  odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području općine Jablanica za 2019. godinu.

U okviru javne rasprave održana je  Prezentacija dinamike Javnog poziva za podršku projektima OCD u okviru ReLOaD-a te vođena  diskusija o  prijedlogu prioritetnih oblasti predstojećeg Javnog poziva za Općinu Jablanica u ReLOaD projektu za 2019. godinu. Prioritetne oblasti u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Jablanica koje su definisane dokumentom Revidirana integralna strategija razvoja Općine Jablanica 2019.-2023., su obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, zapošljavanje, sport i  socijalna politika.