ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRVA O NACRTU ODLUKE O PROGLAŠENJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA OD POSEBNOG INTERESA

U  Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u ponedjeljak 21.10.2019. godine održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o proglašenju nevladinih organizacija od posebnog interesa, prema Zaključku Općinskog vijeća Jablanica o usvajanju Nacrta Odluke o proglašenju nevladinih organizacija od posebnog interesa, od 29.08.2019. godine kojom je određeno održavanje javne rasprave u trajanju od 60 dana.

Uvodne napomene, u ime nosioca pripreme dokumenta, dao je Sekretar organa državne službe Općine Jablanica Dženan Mulahasanović sa saradnicima Šaćirom Buturovićem i Almom Bajramović. Svi oni koji nisu učestvovali na današnjoj javnoj raspravi: građani, udruženja građana, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, mogu svoje pismene prijedloge, primjedbe i sugestije  dostavljati Službi za  opću upravu društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove ili u  Šalter-sali općine Jablanica, šalter broj  1. do 28.10.2019. godine kada se zaključuje javna rasprava.

Nacrt Odluke se može preuzeti na info pultu općine Jablanica kao i na službenoj web stranici općine Jablanica (www.jablanica.ba).