ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMJENE URBANISTIČKOG PLANA JABLANICE

U  Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u utorak 10.03.2020. godine održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu izmjene Urbanističkog plana Jablanice shodno  u skladu sa Odlukom o usvajanju Nacrta izmjene Urbanističkog plana Jablanica 2009-2029 Općinskog vijeća broj: 02-02-314-2/20-XXXVII od 27.02.2020. godine  na kojoj je određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 15 dana.

Uvodne napomene, u ime nosioca pripreme Plana,  dale su   Pomoćnik načelnika i šef Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove Amira Nuhić  i Neska Palić  stručni savjetnik za poslove urbanizma u ime nosioca izrade plana.  Javnoj rapravi je prisustvovao i predstavnik nosioca izrade Izmjene Urbanističkog  plana, arhitektonski biro DELI d.o.o. Sarajevo. Sve primjedbe i sugestije koje su se čule na javnoj raspravi biće razmotrene prilikom izrade Prijedloga izmjene Urbanističkog plana, Jablanica
Svi oni koji nisu učestvovali na današnjoj javnoj raspravi: građani, udruženja građana, javna preduzeća, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, mogu svoje pismene prijedloge, primjedbe i sugestije  dostavljati Službi za  upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove ili u  Šalter-sali općine Jablanica, šalter broj  1. do 13.03.2020. godine kada se zaključuje javna rasprava.