ODRŽAN OKRUGLI STOL O NACRTU IZMJENE URBANISTIČKOG PLANA JABLANICE

U četvrtak 05.03.2020. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održan je Okrugli stol o Nacrtu izmjene Urbanističkog plana Jablanice na kome su pored Općinskog načelnika i predstavnika Službe za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove, kao nosioca pripreme za izradu prostorno-planske dokumentacije,  prisustvovali članovi Upravnog odbora Udruženja privrednika općine Jablanica, zainteresovani privrednici  i druga lica.

Okruglom stolu su predstavnici nosioca pripreme dokumentacije  prezentovali Nacrt izmjena Urbanističkog plana Jablanice, te su tom prilikom dati  prijedlozi i sugestije, koje će biti razmotrene prilikom izrade Prijedloga dokumenta.