ODRŽAN 45. I 46. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U petak 24.08.2018. godine održani su 45. i 46. redovni  sastanci izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, sekretar općinskog organa,  pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju Jablanica, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju Jablanica za mjesec juni i juli 2018. godine, izvještaji općinskih službi za mjesec juni i juli 2018.godine,  te izvještaji JU i JP za mjesec juni i juli 2018.godine.

U  izvještajnom periodu od 22.06.2018. godine do 23.08.2018. godine call centar je evidentirao dvadesetčetiri (24) pitanja (Općina Jablanica-ostalo, dvanaest (12) pitanja, Komunalna i građevinska inspekcija pet (5) pitanja,sedam (7) pitanja.
 Na 45. i 46 sastanku izvještavanja sistema 48, donešeno deset (10) zaključaka.