ODLUKA O OBUSTAVI NASTAVE U JU OSNOVNA ŠKOLA „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA, JU SREDNJA ŠKOLA JABLANICA I JU DJEČIJE OBDANIŠTE „PČELICA“ JABLANICA U DANE PONEDJELJAK I UTORAK (17. I 18.12. 2018. GODINE).

Na osnovu Odluke Općinskog štaba civilne zaštite Općine Jablanica o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane velikim snježnim padavinama na području Općine Jablanica broj: 01-46-2662/18 od 14.12.2018. godine, uz konsultacije sa direktorima Osnovne i Srednje škole, Dječijeg obdaništa i Ministarstvom obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona,  Općinski štab civilne zaštite donosi

O D L U K U


O obustavi nastave u JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, JU Srednja škola Jablanica i JU Dječije obdanište „Pčelica“ Jablanica u dane ponedjeljak i utorak (17. i 18.12. 2018. godine).

I

Zbog nepovoljnih sigurnosnih uslova uzrokovanih velikim snježnim padavinama, te  otežanog  kretanja vozila i pješaka na području Općine Jablanica, obustavlja se nastava u JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, JU Srednja škola Jablanica i JU Dječije obdanište „Pčelica“ Jablanica u dane ponedjeljak i utorak (17. i 18.12. 2018. godine).

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT ŠTABA
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.