Odluka o produžetku obustave nastave u JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, JU Srednja škola Jablanica i JU Dječije obdanište „Pčelica“ Jablanica za srijedu (19.12.2018. godine)

Na osnovu Odluke Općinskog štaba civilne zaštite Općine Jablanica o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane velikim snježnim padavinama na području Općine Jablanica broj: 01-46-2662/18 od 14.12.2018. godine, uz konsultacije sa direktorima Osnovne i Srednje škole, Dječijeg obdaništa i Ministarstvom obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona,  Općinski štab civilne zaštite donosi

O D L U K U
O produžetku obustave nastave u JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, JU Srednja škola Jablanica i JU Dječije obdanište „Pčelica“ Jablanica za srijedu (19.12.2018. godine).

I

Zbog nepovoljnih sigurnosnih uslova uzrokovanih velikim snježnim padavinama, te  otežanog  kretanja vozila i pješaka na području Općine Jablanica, produžava se obustava nastave u JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, JU Srednja škola Jablanica i JU Dječije obdanište „Pčelica“ Jablanica u  srijedu (19.12.2018.godine).


II


Zadužuju se direktori navedenih ustanova da putem svojih sredstava informisanja o navedenoj Odluci obavijeste učenike i roditelje djece.

III


Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 
KOMANDANT ŠTABA
Salem Dedić dipl.ecc.s.r.