Odgovor Općinskog načelnika na Saopštenje za javnost OO SDP BiH Jablanica od 25.03.2019. godine objavljenog u programima RTV Jablanica

Poštovani,

Zbog iznošenja proizvoljnih i politikantskih  ocjena rada Općinskog načelnika, pritom se služeći  iznošenjima  poluinformacija sa ciljem  diskreditacije  Općinskog načelnika u javnosti, dostavlja se odgovor,   upravo zbog te iste javnosti i iznose  činjenice koje su autori saopštenja,  možemo slobodno reći, zlonamjerno zaboravili da spomenu, a radi se o smjeni Školskog odbora u JU  Srednja škola Jablanica.

Krenimo redom. Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK, svojom Odlukom broj: 05-02-40-610/19 od 07.03.2019. godine, a  po zahtjevu kantonalnog prosvjetnog inspektora broj: 05-06-36-399-2/19 od 06.03.2019. godine, pozivajući se na  odredbe  Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju donijelo je Odluku  kojom se u dispozitivu kaže „nalaže se Općini Jablanica, kao osnivaču, da u roku osam dana raspusti Školski odbor u Javnoj ustanovi Srednja škola Jablanica“. U obrazloženju Odluke naležnog ministarstva  se između ostalog, navode sve aktivnosti  koje je poduzeo kantonalni prosvjetni inspektor sa prijedlogom mjera  i rokovima, a u cilju otklanjanja nepravilnosti u radu Školskog odbora JU Srednja Škola Jablanica. Kako se na iste oglušio Školski odbor JU Srednja škola Jablanica i nije poduzeo mjere koje su mu naložene, kantonalni porosvjetni inspektor je u skladu sa svojim ovlaštenjima podnio Zahtjev nadležnom Ministarstvu za raspuštanje Školskog odbora JU Srednja škola Jablanica, a temeljem tog Zahtjeva, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK donijelo je Odluku kojom se nalaže Općinskom načelniku  da raspusti Školski odbor u JU Srednja škola Jablanica. Na osnovu te, obavezujuće Odluke Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK, Općinski načelnik je donio Rješenje broj: 01-05-732/19 od 14.03.2019. godine o raspuštanju Školskog odbora JU Srednja škola Jablanica i razrješenje njegovih članova.
Postavlja se logičko pitanje, gdje je tu bahato ponašanje, nedemokratski i autokratski način vođenja Općine i da li je izvršavanje obavezujući radnji viših organa i tijela HNK, urušavanje Općine ili je urušavaju oni koji zagovaraju nezakonit  način rada Općinskog načelnika?

URED OPĆINSKOG NAČELNIKA