Obavještenje - potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija

Broj: 01-16-512-6/18
Jablanica, 22.06.2018. godine


O B A V J E Š T E NJ E


   
Obavještavaju se sve nevladine organizacije koje su prema Odluci Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-1233-5/18- XIX koje su ušle u uži izbor, da će potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija po LOD metodologiji obaviti 26.06.2018 godine (utorak) u 09.00 sati u Sali Općinskog vijeća.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc.