OBAVJEŠTENJE O PRELIMINARNOJ LISTI POTENCIJALNIH KORISNIKA FMROI

Obavještavaju se aplikanti po Javnom pozivu  da je, dana 23.05.2018. godine, na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Hercegovačko-neretvanski kanton za općine/grad Mostar, Konjic, Jablanica, Čapljina, Stolac, Prozor-Rama i Ravno, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“.

Preliminarna rang lista objavljena je kroz Liste sa djelimičnim oštećenjem i Liste sa totalnom štetom za svaku od navedenih općina/grad. Shodno navedenom, pozivaju se potencijalni korisnici da  iskoriste pravo na Prigovor na pomenute Liste a koji se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Komisija za odabir korisnika

Pomoćnik Ministara
Šefka Palo s.r.

 

Rang listu možete preuzeti na ovom linku.