OBAVJEŠTENJE O UPLATI TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA ZA MAJ 2019. GODINE

 

 

Općina Jablanica obavještava roditelje i učenike  JU Osnovna  škola „Suljo Čilić“ Jablanica da će  na osnovu obračuna i prijedloga nadležne Službe, u utorak 14.05.2019. godine, otpočeti sa isplatom akontacije na ime troškova prevoza učenika za mjesec maj 2019. godine (20  radnih dana). 

 

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, 
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove