Obavijest o uvidu u Registar redova vožnje autobusnih općinskih linija Općine Jablanica

Obaviještavaju se prijevoznici, da uvidom u Registar redova vožnje autobusnih općinskih linija Općine Jablanica, trenutno ne postoje registrovani redovi vožnje u RRV općine Jablanica, odnosno da je sa danom 06.02.2018.godine istekao registracioni period svih redova vožnje.Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, 
boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja
i zajedničke poslove
Broj: 01-29-1564-3/18
Jablanica,17.07.2018.godine


PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA                                                                                                                              
01-05-758/17 od 17.03.2017                                                                                                                        
Buturović Šaćir dipl.pravnik

Kompletan sadržaj Obavještenja možete preuzeti na ovom linku.

 

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, 
boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja
i zajedničke poslove
Broj: 01-29-1564-3/18
Jablanica,24.07.2018.godine


U skladu sa Obavještenjem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti,  boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja i zajedničke poslove broj: 01-29-1564-3/18 od 17.07.2018. godine dostavljamo   registar  redova vožnje  općinskih autobuskih linija. Registar redova vožnje može se preuzeti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti,  boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja ili na web stranici Općine Jablanica, www.jablanica.ba


PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA                                                                                                                              
01-05-758/17 od 17.03.2017                                                                                                                        
Buturović Šaćir dipl.pravnikRegistar redova vožnje možete preuzeti na ovom linku.


Knjigu prijedloga redova vožnje za usklađivanje općinskih linija za prijevoz putnika na području općine Jablanica 2018/2021 možete preuzeti na ovom linku.