OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJAVU PO JAVNOM OGLASU

o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama općine Jablanica za registracioni period 2018 - 2021 godine

Produžava se za sedam (7) dana rok za dostavljanje Zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom za usklađivanje i registraciju redova vožnje po Javnom oglasu o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama općine Jablanica za registracioni period 2018 - 2021 godine objavljenom u Službenom glasniku Općine Jablanica broj: 6/18 od 06.07.2018.godine,  u Dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 07.07.2018.godine i na web stranici www.jablanica.ba 06.07.2018.godine.
Napomena: Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom za usklađivanje i registraciju redova vožnje je 13.08.2018.g.
Razlozi za produženje roka su tehničke prirode, to jest zbog kvara na serveru nije bilo moguće putem Web stranice Općine Jablanica preuzeti potrebnu dokumentaciju.
Izuzev navedenog Javni oglas je ostao nepromijenjen.
Ova obavijest će se objaviti u dnevnom listu Oslobođenje, Službenom glasniku Općine Jablanica i na web stranici www. Jablanica.ba

Broj: 01-29-1564-2/18
Jablanica, 25.07.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić dipl.ecc.

 

Kompletan sadržaj oglasa možete preuzeti na ovom linku.