OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - NACRT REGULACIONOG PLANA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti , da je u skladu sa Odlukom  o usvajanju nacrta Regulacionog plana “Gradski centar 2“, Jablanica Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-2535-1/17-XII od 26.10.2017. godine određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 30 dana.


Javna rasprava o NACRTU REGULACIONOG PLNA “GRADSKI CENTAR 2“ JABLANICA održat će se u trajanju od 30 dana u periodu od 28.11. do 28.12. 2017. godine
Nacrt je javno izložen u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica kao i na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Uvid u Nacrt može se izvršiti i u prostorijama Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica.
Centralna javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana “Gradski centar 2“, Jablanica održaće se dana 21.12.2017. godine (četvrtak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica – zgrada Općine sa početkom u 11  časova.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Regulacionog plana “Gradski centar 2“, Jablanica,   po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite Službi za  upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove, na  šalter- salu općine Jablanica, šalter broj  1., zaključno sa 28.12. 2017. godine.
Ovim putem pozivamo vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na općoj  javnoj raspravi.


NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove

Dokumente za javnu raspravu možete preuzeti na ovom linku.