OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI NACRT ODLUKE O DIMNJAČARSKOJ DJELATNOSTI

Obavještavaju se građani, udruženja građana, mjesne zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-1400-2/19-XXIX od 30.05.2019. godine usvojen Nacrt Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti i određeno održavanje javne rasprave po istoj u trajanju od 60 dana.

Javna rasprava o NACRTU ODLUKE O DIMNJAČARSKOJ DJELATNOSTI održat će se u trajanju od 60 dana u periodu od 03.06. do zaključno sa 02.08. 2019. godine.

Nacrt Odluke je javno izložen i može se preuzeti u šalter Sali Općine Jablanica kao i na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).

Uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti i u prostorijama Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti održat će se dana 03.07.2019. godine (srijeda), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica – zgrada Općine sa početkom u 11:00 sati.

Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Odluke o dimnjačarskoj djeletnosti općine Jablanica,  po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite Službi za  upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove, na  šalter- salu općine Jablanica, šalter broj  1., zaključno sa 02.08. 2019. godine.

Ovim putem pozivamo vas da se uključite u navedenu aktivnost, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na centralnoj  javnoj raspravi.

NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA

Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,

zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove

 

Dokument možete preuzeti na ovom linku.