NODAS OBJAVIO SPISAK APLIKANTICA KOJE SU ZADOVOLJILE KRITERIJE I ONIH, KOJI SU U RAZMATRANJU

U skladu sa ugovorom  o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Osnaživanje položaja žena  kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Jablanica“ kao mjera  implementacije projekta donesena je lista aplikantica koje su zadovoljile propozicije te lista žena čije su aplikacije u razmatranju.

Kao što je poznato,  udruženje Nodas iz  Sarajeva,  organizacija Help  i uz pomoć Ministarstva za razvoj  SR  Njemačke,  realizuje projekat kojim će se  podržati najmanje  20 jablaničkih žena  koji se bave proizvodnjom hrane. Individualni grantovi su 3000 Eura u protivvrijednosti u materijalu i opremi. Ukupan iznos projekta  iznosi oko 154.000 KM za općinu Jablanica. Općina Jablanica  je podržala projekat kroz sufinansiranje  u iznosu od 30 % sredstava. Udruženje žena „Most“ Jablanica,  učestvuje u ovom projektu sa vlastitim idejama u iznosu od nekih 12.000,00 Eura.

Listu možete preuzeti na ovom linku.