NASTAVAK UREĐENJA PUTA U NASELJU ČEHARI

Radnici preduzeća AP Gradnja d.o.o. Jablanica otpočeli su sa nastavkom uređenja lokalnog puta do naselja Čehari. U skladu sa ugovorom potpisanim sa Općinom Jablanica vrijednost ugovorenih radova iznosi 19.639,50 KM.

Ovim projektom izvode se radovi na rekonstrukcija krivine na samom ulazu u naselje na kojoj se ugrađuju gabioni kako bi se povećala stabilnost škarpi.
Također, ugovorom je planirano da se izvedu i radovi na rekonstrukciji mosta prema haremu, mašinski iskop i betoniranje potpornog zida, betoniranje ploče i greda mosta, te farbanje same ograde.
Drugim dijelom projekta obuhvaćen je nastavak rekonstrukcije puta od sela do mjesnog harema, gdje je planiran mašinski iskop zemljišta, nasipanje tampona, ugradnja armature i u konačnici betoniranje puta.