Naredba o preuzimanju Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite

Naredbu možte preuzeti na ovom linku.