Naredba kriznog štaba od 21.10.2020. godine

Naredbu možete pogledati na ovom linku.