ZAKAZANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić  sazvao je XIX (19) sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak 31.05.2018. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati. Za sjednicu je  predložen sljedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2018.godinu
4.    Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Privredna zona „Donja Jablanica 2“ Jablanica- prijedlog
5.    Odluka o donošenju i provođenju Regulacionog plana „Gradski centar II“ Jablanica- prijedlog
6.    Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2018.g. - prijedlog
7.    Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2018. godinu – po LOD metodologiji- prijedlog
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Jablanica- prijedlog
9.    Rasprava o inicijativi za izmještanje 110 kV postrojenjanaTrgu oslobođenja, Kluba vijećnika OO SDP-a BiH Jablanica
10.  Rasprava o informacijama