MINISTAR TELETOVIĆ SA SARADNICIMA POSJETIO OPĆINU JABLANICA

Ministar turgovine turizma i zaštite okoliša HNK Ajdin Teletović sa predsjednikom turističke zajednice HNK i njegovim zamjenikom u ponedjeljak 19.12.2016. godine posjetio je općinu Jablanica i tom prilikom sa Općinskim načelnikom i njegovim pomoćnicima razgovarao o aktuelnim temama vezanim za razvoj turističke djelatnosti na području općine Jablanica.

O samoj posjeti ministar Teletović je izjavio:-„Kao predsjednik turističkog vijeća HNK zajedno sa direktorom Turističke zajednice HNK i njegovim pomoćnikom iskoristio sam priliku da u direktnom kontaktu sa Općinskim načelnikom i njegovim pomoćnicima razmotrimo sve potencijale koje ima općina Jablanica, a koje treba staviti u funkciju budućeg  razvoja Jablanice kao turističke destinacije. Evidentirali smo par nedostataka koji su u proteklom vremenu pratili općinu Jablanica. U narednoj, 2017.godini u fokusu naše pažnje biće promocija  jablaničkih  potencijala. Očekujem da  ćemo u 2017.godini  imati porušeni most na nacionalnom spomeniku „Bitka za ranjenike na Neretvi u punom sjaju,  da ćemo izvršiti promociju  stećaka Dugo polje koja je pod zaštitom UNESCO, izvršiti promociju i  razvoj planinskog- zimskog  i ljetnog- jezerskog turizma čime Jablanica obiluje. Drago nam je da smo čuli od Općinskog načelnika da  u pogledu ugostiteljstva općina Jablanica ima zamah izgradnjom više smještajnih kapaciteta  što će općinu Jablanica odrediti kao pravu turističku destinaciju koja može prihvatiti goste i pružiti im prave turističke sadržaje. Konkretno smo se dogovorili da ćemo podržati sve aktivnosti koje je Općina Jablanica preko godine dana radila u funkciji  dobijanja BFC certifikata i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, odnosno izrade promotivnog matertijala: video prezentacije, izrade vodiča za investitore i brošura. Važno je istaći da smo se usaglasili da će od nove godine u Jablanici profunkcionisati turistički ured sa  jednim turističkim radnikom koji će se isključivo baviti  aktivnostima promocije i razvoja turizma  na području općine Jablanica, dakle svim onim što bi trebao da bude posao jednog turističkog ureda, a što smo evidentirali kao nedostatak koji je općina Jablanica imala u zadnjih šest-sedam godina i ovo je pravi momenat kada bi Jablanica trebala krenuti jačim zamahom- istakao je ministar Teletović.

Općinski načelnik Salem Dedić  je o  posjeti  ministra Teletovića i njegovih saradnika istakao: -zadovoljstvo mi je istaći da smo danas ja i moji saradnici imali priliku razgovarati o onome što nas živo interesuje a to je mjesto i uloga naše lokalne zajednice u turističkoj ponudi HNK. Nas je posebno interesovalo ono što smo dugi niz godina pokušavali, a nismo uspjevali  jer  su propisi u turističkoj djelatnosti regulisali da je između ostalog prikupljena boravišna taksa određivala ko može imati turistički ured. Drago mi je, da je formiranjem nove Vlade HNK, i dolaskom na čelo ministarstva turgovine, turizma i zaštite okoliša Ajdina Teletovića to stanje završeno i da ćemo mi početkom nove godine uz obezbjeđenje  smještaja imati vlastiti turistički ured, a sve uz razumjevanje i podršku ministarstva i turističke zajednice HNK. Ovo ističem iz razloga što je turizam naša razvojna šansa koju smo istakli i u aktivnostima dobijanja BFC certifikata. Vodimo aktivnosti oko izgradnje porušenog mosta, a u toku su aktivnosti izgradnje smještajnih kapaciteta što će turistima i drugima omogućiti da se u Jablanici zadrža duže, da posjete srušeni most, nekropole stećaka na Risovcu, ski centar, naše planine, jezera i rijeke. Ovo je naša orjentacija, a tu mislimo i na postavljanje informativnih turističkih tabli na ulazima u grad, obnavljanje trim staze u punom kapacitetu, da stvorimo mogućnosti štampanje promotivnih materijala itd. Da zaključim, zadovoljan sam posjetom jer su zaključci precizni i nadam se da ćemo se zajednički boriti da lokalna zajednica ima svoje mjestu u budućem zakonu o turističkoj djelatnosti-istakao je načelnik Dedić.