OPĆINA JABLANICA NA KONFERENCIJI “REGULATORNA REFORMA U FUNKCIJI PRIVLAČENJA INVESTICIJA I JAČANJA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA“ U VITEZU

U organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji sa grupacijom Svjetske banke i Britanskom ambasadom u BiH, a u okviru „Projekta poboljšanja lokalnog okruženja za investiranje“ u ponedjeljak 12.12.2016. godine u Franšiznom centru u Vitezu održana je konferencija „Regulatorna refoma u funkciji privlačenja investicija i jačanja lokalnog ekonomskog razvoja“.

U ime Općine Jablanica konferenciji su prisustvovali Općinski načelnik Salem Dedić i pomoćnik načelnika i šef službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Amela Muratović.

Cilj održavanja  konferencije je prezentacija mehanizama ponuđenog koncepta regulatorne  reforme i lokalnog ekonomskog razvoja, te pružanja odgovora na praktična pitanja i izazove u segmentu sa kojim se suočavaju jedinice lokalne samouprave.