ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU REGULACIONOG PLANA “PRIVREDNA ZONA DOLJANI - BIJELI POTOK“

U okviru zakonske procedure donošenja prostorno–planske dokumentacije, u  petak 20,01.2017.godine u Općini Jablanica održana je centralna javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana “Privredna zona Doljani - Bijeli potok“, kojoj su uz predstavnike  Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove, nosioca izrade plana, prisustvovali zainteresirani građani i predstavnici MZ Doljani.

Prisutnima se uvodnim izlaganjem obratila Pomoćnik načelnika Službe za prostorno uređenje Amira Nuhić i Općinski načelnik Salem Dedić, te izvršena prezentacija kocepcije Regulacionog plana od strane nosioca izrade  plana IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo.

U četvrtak  19.01.2017. godine u prostorijama Društvenog doma MZ Doljani održana je opća javna rasprava o nacrtu Regulacioni plan “Doljani - Bijeli potok“ Raspravi je prisustvovao veliki broj mještana koji su nakon kraće prezentacije Plana zauzeli aktivno učešće u davanju sugestija za izradu Plana, posebno sa aspekta zaštite životne okoline i očuvanja prirode. Pozdravljena je aktivnost Općine i nadležne općinske Službe za obezbijeđivanje uslova za razvoj privrede kroz prostornu dokumentacije, kao prvi korak ka pokretanju proizvodnje i novih radnih mjesta. Iskazano je opće zadovoljstvo da se napokon problematika ekološke devastacije ovog područja reguliše i stavi u zakonske okvire.

Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana otvorena je do 31.01.2017. godine, do kada svi zainteresirani subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe i sugestije.

Nakon završetka javne rasprava, nakon sumiranja svih primjedbi i sugestija, Nosilac pripreme, Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu  okoline, stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica, pripremit će prijedlog Regulacionog plana “Privredna zona Doljani - Bijeli potok“,  te isti podnijeti  Općinskom vijeću Jablanica na donošenje.