OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI NACRT REGULACIONOG PLANA PRIVREDNA ZONA DONJA JABLANICA 2

Obavještavaju se građani, udruženja građana, mjesne zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Odlukom o usvajanju Nacrta Regulacionog plana Privredna zona „Donja Jablanica 2“  Općinskog vijeća broj: 02-02-1606-1/19-XXX od 27.06.2019. godine određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 60 dana.

Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana Privredna zona „Donja Jablanica 2“ održaće se u trajanju od 60 dana u periodu od 28.06.2019. do zaključno sa 27.08.2019. godine.
Nacrt Plana je javno izložen u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica kao i na web stranici općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Uvid u Nacrt Plana može se izvršiti i u prostorijama Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove općine Jablanica.
Centralna javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana Privredna zona „Donja Jablanica 2“ održaće se dana 20.08.2019. godine (utorak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica – zgrada Općine sa početkom u 11:00 časova.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Regulacionog plana Privredna zona „Donja Jablanica 2“, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite Službi za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove općine Jablanica, na šalter salu općine Jablanica, šalter broj 1., zaključno sa 27.08.2019. godine.
Ovim putem pozivamo Vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na Centralnoj javnoj raspravi.

       NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
  zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove

Materijal za javnu raspravu možete preuzeti na ovom linku.