OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-2535-10/17–XII od  26.10.2017. godine, otvorena javna rasprava o:

• NACRTU AKTA - LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA U OPĆINI JABLANICA 2017.-2020. u  periodu od 28.11. – 28.12.2017. godine.

Nacrt je javno objavljen na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Uvid u Nacrt može se izvršiti i u prostorijama Općine Jablanica, na info pultu u Šalter sali  općine Jablanica.

Centralna javna rasprava održat će se dana 26.12.2017. godine (utorak) u Sali za sjednice Općinskog vijeća općine Jablanica, sa početkom u 14,00 sati.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za ovaj Nacrt akta – Lokalni akcioni plan zapošljavanja u općini Jablanica 2017.-2020., po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite na protokol u Šalter sali općine Jablanica, zaključno sa 29.12.2017. godine, ili putem pošte na adresu Općina Jablanica, Ul. Pere Bilića 25. 88420 Jablanica.

Ovim putem pozivamo Vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na centralnoj javnoj raspravi.

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Nacrt dokumenta možete preuzeti na ovom linku.