IZVOĐENJE ZANATSKO-GRAĐEVINSKIH RADOVA U SPORTSKOJ DVORANI

U sklopu planiranih aktivnosti, u toku je izvođenje građevinsko-zanatskih  radova –Sportska dvorana. Radove izvodi JKP „Jablanica“ dd u stečaju kao podizvođač preduzeća „Marlovprom“ d.o.o. Široki Brijeg, najpovoljnijeg ponuđača u provedenom postupku javne nabavke. Ukupna  vrijednost radova iznosi 26.873,73 KM, a rok za izvođenje  je  30 dana.

U toku je izvođenje radova šalovanja stepeništa i priprema za oblaganje granitnih  ploča  ispred poslovnih objekata na zapadnoj strani dvorane, a unutar sportskog objekta izvođeni  su radovi ugradnje sanitarnih uređaja i opreme u dvije svlačionice, pripremni radovi za uređenje  ulaza  u podzemnu  garažu na sjevernoj strani dvorane  te  radovi obrade zidova podzemne garaže. U nastavku aktivnosti planirani su radovi uređenja  glavnog ulaza u  podzemnu gražu,  ugradnje šahtova i odvodnja vode sa gornjeg platoa  Sportske dvorane, te iscrtavanje linija za kretanje vozila ispred i unutar garaže.