Informacija o stanju na požarištu na dan 21.07.2017. godine

Nakon jučerašnje cjelodnevne akcije na požarištu od ranih jutarnjih sati na požarištu je nastavljeno djelovanje pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, šumara, planinara i GSS-a u cilju zaustavljanja prodora požarne linije na lokalitetu Veliko Sljeme i širem rejonu prema Plasi.

Nakon neutralisanja zaostalih požarnih čvorova u predjelu Sljemena, osoblje je preusmjereno na pružanje pomoći vatrogascima u rejonu prema Plasi. Sredinom dana došlo je razbuktavanja požarnog čvora u nižim djelovima prema podnožju Plase.

Općinski načelnik je u skladu sa preporukom viših organa i na prijedlog Općinskog štaba civilne i protivpožarne zaštite donio Odluku o proglašenju prirodne i druge nesreće na području MZ Doljani i MZ Jablanica II, čime su se stekli uslovi za angažovanje svih raspoloživih kapaciteta preduzeća i građana sa područja Općine Jablanica i njihovo stavljanje u funkciju gašenja požara.

Podršku u snabdjevanju vodom i opremom, te u razmještaju ljudstva pružile su Oružane snage BiH.
 
U popodnevnim satima na područje požarišta pala je kiša koja je dovela do stabilizacije stanja.