EVALUACIJA STRATEGIJE INTEGRALNOG RAZVOJA OPĆINE JABLANICA

Nacrt srednjeročne evaluacije strategije integralnog razvoja općine Jablanica  2014-2023. godina, bila je tema sastanka, održanog u srijedu, 30.05.2018. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća  kome su prisustvovali  Općinski načelnik  Salem Dedić sa pomoćnicima i članovima dijela Razvojnog tima općine Jablanica za izradu strategije: predstavnicima poslovne zajednice, OCD-a, Općinskog vijeća, Javnih ustanova i Javnih preduzeća sa područja općine Jablanica i evoluatorima, koji su, kao konusultanti,  učestvovali u izradi Strategije razvoja općine Jablanica.

Nacrt izvještaja o srednjoročnoj evaluaciji ovog, najznačajnijeg  dugoročnog razvojnog dokumenta, rađenog u okviru projekta Integriranog lokalnog razvoja (ILDP), prezentirao  je prof. Ekonomskog fakulteta u Tuzli, dr Bahrija Umihanić, konsultant i evaluator projekta.
Cilj evaluacije je da se  prezentuju najvažniji nalazi, zaključci i preporuke evaluacije, da se postigne zajedničko razumijevanje u vezi narednih koraka u pravcu revizije Integralne strategije razvoja. Obzirom da će općina Jablanica u narednom periodu započeti proces revizije razvoja strategije pozivaju se svi javni, privredni, politički i društveni subjekti da uzmu učešće u ovom procesu o čemu će svi akteri biti blagovremeno obavješteni.