DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA NA OBILJEŽAVANJU DANA OPŠTINE PARAĆIN

Na poziv opštine Paraćin, delegacija općine Jablanica: Općinski načelnik Salem Dedić i Predsjedavajući općinskog vijeća Mate Mijić u periodu od 26-27.09.2017. godine, prisustvovala je obilježavanju Dana opštine Paraćin, grada pobratima u Republici Srbiji.

U skladu sa Programom  obilježavanja Dana opštine Paraćin, delegacija općine Jablanica prisustvovala je Svečanoj akademiji  opštine Paraćin i drugim aktivnostima predviđenim programom obilježavanja.