DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA NA OBILJEŽAVANJU DANA OSLOBOĐENJA OPŠTINE INĐIJA

U povodu Dana opštine Inđija, delegacija općine Jablanica u sastavu: Općinski načelnik Salem Dedić, sekretar organa uprave Dženan Mulahasanović, pomoćnik načelnika Amela Muratović, Predsjedavajući OV-a Mate Mijić i vijećnici Emrudin Bešić, Jasmin Zahirović i Amira Mursel Čilić, prisustvovala je obilježavanju Dana oslobođenja opštine Inđija.

U skladu sa Programom obilježavanja Dana oslobođenja opštine Inđija, delegacija općine Jablanica prisustvovala je Svečanoj sjednici opštine Inđija, prijemu kod Predsjednika opštine Vladimira Gaka, te  je obišla privredne subjekte koji obavljaju djelatnost i uspješno posluju, a imaju sjedište u privrednoj zoni u Inđiji.

Delegacija općine Jablanica ovu priliku je iskoristila i za razgovore o budućoj saradnji na privrednom, kulturnom i sportskom planu sa predstavnicima opštine Inđija i sa predstavnicima drugih općina koje su prisustvovale obilježavanju Dana Opštine Inđija.