Članak je filtriran: April 2018

UREĐENJE BOKSOVA ZA KONTEJNERE

Radnici JKP „Jablanica“ dd u stečaju u sklopu svojih redovnih planskih aktivnosti rade zimeđu ostalog i na održavanju gradskog mobilijara na javnim površinama. Lijepo vrijeme i proljećni topliji dani  maksimalno se koriste za uređenje i održavanje  gradskog zelenila  i objekata komunalne infrastrukture.  

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JU MUZEJ ”BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI” JABLANICA

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH 6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. Pravila Javne ustanove  Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj:01-03-2/18 od 18.01.2018.godine, člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj:01-10-2/18 od 12.04.2018. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika broj:01-12-2/18 od  23.04.2018. godine Upravni odbor Javne ustanove Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica raspisuje


KONKURS ZA PRIJEM  U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JU MUZEJ”BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI” JABLANICA

XVIII (18) SJEDNICA OV-A PREKINUTA SA RADOM

XVIII (18) sjednica Općinskog vijeća Općine Jablanica prekinuta je sa radom na samom početku rada nakon što Predsjedavajući OV-a Jablanica u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Jablanica, vijećniku Ibrahimu - Duni Čiliću nije dao riječ za obraćanje, te nakon što ga je opomenuo i nakon što mu je izrekao mjeru udaljenja sa sjednice OV-a Jablanica,  isti sjednicu nije želio napustiti.

Prijedlog odluke o dodjeli sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnicima boračkih populacija

Na osnovu člana 30. a u vezi sa članom 26. Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih,umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija («Sl. glasnik općine Jablanica», br.2/10), a u skladu sa Rang listama porodica šehida-poginulih, nestalih i umrlih boraca-branitelja; ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, Komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija na sastanku održanom dana 13.05.2016. godine, donijela je

    PRIJEDLOG ODLUKE

OPĆINI JABLANICA, U BEOGRADU, DODJELJEN BFC SEE CERTIFIKAT

U prisustvu istaknutih privrednika, gradonačelnika i lidera državnih i međunarodnih institucija iz zemalja regije  u utorak, 24. aprila 2018. godine,  u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, a u okviru  12. godišnje skupštine Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED-a) koja djeluje kao regionalni tehnički sekretarijat BFC procesa, uručeni su certifikati općinama i gradovima koji nude najbolje uslove za investiranje u regionu.