ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICE U NASELJU PODBREŽJE

Nakon predhodnih zemljanih,  betonskih i armirano-betonskih radova sa ugradnjom  cjevovaoda za oborinsku  kanalizaciju, šahtova, postavljanja slivnika i tamponskog sloja, radnici preduzeća „Putevi“ d.d. Mostar  izvršili su asfaltiranje  saobraćajnice kroz naselje Podbrežje. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 22.044,19 KM.