26. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u srijedu 27.03.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica,  održalo je svoju 26. sjednicu na kojoj je razmatran izvod iz zapisnika sa 25. sjednice  vijeća te vođena rasprava o aktuelnoj situaciji u preduzeću „Granit“ dd Jablanica u stečaju. Donešeni su određeni zaključci u cilju podrške radnicima „Granit“dd Jablanica u stečaju i  utvrđivanja  zakonitosti prodaje preduzeća „Granit“ dd Jablanica u stečaju.

U radu sjednice Vijeća za konkurentnost učestvovali su Općinski načelnik, sekretar općinskog organa uprave općine Jablanica, predstavnici privatnog sektora-Udruženja privrednika Jablanica, predstavnici javnog sektora,  predstavnici poljoprivrede-Savez poljoprivrednih udruženja, predstavnik Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor, predstavnik JP EP BiH  i biroa rada Jablanica.