ZAKAZANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je : X (10) Sjednicu  Općinskog vijeća Jablanica

Sjednica će se održati u četvrtak, 31.08.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2017.godinu
4.    Izvještaj o izvršenju Budžeta za period I-VI 2017. godinu
5.    Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2017. godine
6.    Izvještaj o radu inspekcija za   period I-VI 2017. godine
7.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2017. godine
8.    Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2017. godine
9.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2017. godine
10.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2017. godine
11.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za   period I-VI 2017. godine
12.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora
13.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže u naseljenom mjestu Slatina
14.    a) Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica
b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica
15.    Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu - Ćesir Sead i Primorac Tomislav
16.    Rasprava o informacijama