Maj 2019

Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

    Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
     OPĆINA JABLANICA
     OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-36-2694-1-2/19
Datum: 07.05.2019. godine

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj :35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj : 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09) i Dopunske Odluke o uslovima i načinu prijema lica sa VSS (VII stepen stručne spreme odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja) bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u općinskom organu uprave Općine Jablanica broj : 01-36- 2694-1-1/18 od 07.05.2019. godine, Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

Ramazanska čestitka Općinskog načelnika

U POVODU NASTUPAJUĆIH RAMAZANSKIH MUBAREK-DANA SVIM MUSLIMANIMA OPĆINE JABLANICA  I BOSNE I HERCEGOVINE, U IME IZVRŠNOG ORGANA OPĆINE JABLANICA I U SVOJE LIČNO, UPUĆUJEM NAJISKRENIJE ČESTITKE I ŽELJE DA MJESEC POSTA PROVEDU U IBADETU, SREĆI I BLAGOSTANJU.

Ramazanska čestitka predsjedavajućeg Općinskog vijeća

SVIM VJERNICIMA ISLAMSKE VJEROISPOVIJESTI U OPĆINI JABLANICA I BOSNI I HERCEGOVINI, U IME  OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA I OSOBNO, UPUĆUJEM NAJISKRENIJE ČESTITKE U POVODU NASTUPAJUĆEG  MJESECA RAMAZANA, UZ ŽELJU DA DANE POSTA DOČEKAJU I PROVEDU U DOBROM ZDRAVLJU, VEDROM RAMAZANSKOM RASPOLOŽENJU I PORODIČNOJ SREĆI.