Šumarstvo

 Šume su ogromno prirodno dobro na prostoru naše općine i pokrivaju 20.343 ha ili 68,65 % ukupne teritorije. Državne šume su 84,65 %, privatne 13,92 % a u susvojini je 1,43 % površine.
Državnom šumom gazduju dva javna poduzeća: Šumarstvo "Srednje neretvansko" i "Šume HZ Herceg Bosne". Novim Zakonom o šumama sve ovlasti su prenešene na kantone i Federaciju, tako da opštine nemaju nikakve ovlasti ni zakonske obaveze ni prema šumama na kojima postoji pravo vlasništva, odnosno privatne šume.
Problemi u ovoj oblasti većinom su vezani za pitanje razgraničenja privatnih šuma, za nepostojanje oznake na terenu, što omogućava šumske krađe i nemogućnost primjene propisa o šumama.

Činjenica je da šira društvena zajednica nije ulagala dovoljna sredstva za unapređenje i zaštitu šuma u našoj općini, a jasno je da se samofinansiranjem šumarstva nemogu osigurati unapređenje šumarstva i adekvatna zaštita šuma. Naša opština u svom budžetu svake godine planira i realizuje određena sredstva za pošumljavanje. Poštujući odredbe Zakona o javnim nabavkama, realizacija pošumljavanja se ostvaruje preko pravnih lica registrovanih za pružanje takvih vrsta usluga.