Energetika – vode

Tradicija proizvodnje el. energije korištenjem snage vode u Jablanici datira još prije II svjetskog rata. Naime na rijeci Doljanci su radile dvije mini elektrane od kojih je jedna obezbjeđivala struju za grad Jablanicu a druga za tada postojeću pilanu. Kada je 1947. godine krenuo jugoslovenski projekat izgradnje tada velike hidroelektrane Jablanica i završetkom njene izgradnje općina Jablanica doživljava svoj ubrzani razvoj sa svim posljedicama koje sa sobom nose projekti ovog tipa.

Mini elektrane postaju naša prošlost a tek u zadnje vrijeme ponovo se vraćamo toj ideji. Grube procjene govore da je na području općine realno očekivati interes za izgradnjom 3-5 mini elektrana prije svega na rijeci Doljanki zatim Šanici, Komadinovom vrelu i eventualno u cilju rješavanja biološkog minimuma ispod jablaničke brane na samoj brani. I za ovo istina obnovljivo bogatstvo imamo hroničan nedostatak hidroloških podloga. Uz sva nastojanja da se iskoriste raspoloživi resursi posebnu pažnju i mnogo veću brigu treba posvetiti zaštiti i rekultivaciji prostora degradiranih eksploatacijom mineralnih sirovina (majdani). Trenutno je izražena potreba rekultivacije i zaštite područja eksploatacije kamena gabra, šljunka i pijeska, a u budućnjosti i majdanima gipsa. Disproporcije, između potrebe za eksploatacijom mineralnih sirovina i zaštite okoline mogu se efikasno rješavati uz poštivanje principa održivog razvoja i uvažavanja vitalnog interesa savremenog društva - maksimalno očuvanje prirodnog ekološkog stanja.