Logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2462-9/19 od 23.10.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2462-7/19 od 23.10.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-2462-7/19 od 23.10.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 25/19 – Usluge probijanja i rekonstrukcije protivpožarnih puteva (LOT 1 – Rekonstrukcija protivpožarnog puta Dobrigošće – Jasike – Relej; LOT 2 – Rekonstrukcija protivpožarnog puta Drenovice – Križ; LOT 3 – Probijanje protivpožarnog puta Žuglići 2) dodjeljuje se ponuđaču “PBP” d.o.o. Konjic – LOT 1-11.945,70 KM; LOT 2- 4.621,50 KM; i LOT 3 – 7.137,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti ovde.

Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 25 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.