Logo

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2118-9/19 od 05.09.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2118-7/19 od 05.09.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-2118-8/19 od 05.09.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 23/19 – Usluge nadzora na projektu „Izgradnja poslovne hale u poslovnoj zoni Unis – Gornja Kolonija“, dodjeljuje se ponuđaču “INPROS” d.o.o. MOSTAR – 4.329,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Odluku možete preuzeti na ovom linku.

Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 25 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.