Obavještenje o PJN, broj: 753-1-1-74-3-52/20 od 04.12.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za Nabavku sanitetskog vozila Obavještenja o nabavci broj: 753-1-1-74-3-52/20 od 04.12.2020 godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.


Broj: 01-16-2550/20
Jablanica, 04.12.2020. godine
OPĆINSKI NAČELNIK    
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.